ทั้งหมดที่ IUBH University of Applied Sciences เยอรมัน

null

1865

4

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

B.Sc. Computer Science

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

€11,990.00 (฿ 420,634) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Aviation Management

เข้าชม63ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มีนาคม 2021

€11,980.00 (฿ 420,284) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Hospitality Management

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มีนาคม 2021

€11,980.00 (฿ 420,284) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in International Aviation Management

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 7 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มีนาคม 2021

€11,980.00 (฿ 420,284) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in International Event Management

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มีนาคม 2021

€11,980.00 (฿ 420,284) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in International Management

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020

€11,000.00 (฿ 385,903) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in International Marketing Management

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มีนาคม 2021

€11,980.00 (฿ 420,284) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Tourism Management

เข้าชม50ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มีนาคม 2021

€11,980.00 (฿ 420,284) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Dual Degree Bachelor of Arts in International Hospitality Management

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 7 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มีนาคม 2021

€12,380.00 (฿ 434,316) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Dual Degree Bachelor of Arts in International Tourism Management

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 7 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มีนาคม 2021

€12,380.00 (฿ 434,316) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts (M.A.) in Big Data Management

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มีนาคม 2021

€15,980.00 (฿ 560,612) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts in Engineering Project Management

เข้าชม22ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มีนาคม 2021

€15,980.00 (฿ 560,612) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้