เรียนต่อ เยอรมัน ที่ IU International University of Applied Sciences

germany

1175

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts in International Management

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 36 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021, มกราคม 2022

€6,996.00 (฿ 261,667) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business Administration

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 36 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021, มกราคม 2022

€6,996.00 (฿ 261,667) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Engineering in Industrial Engineering and Management

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 36 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021, มกราคม 2022

€6,996.00 (฿ 261,667) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Business and IT

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 36 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021, มกราคม 2022

€6,996.00 (฿ 261,667) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Computer Science

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 36 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021, มกราคม 2022

€6,996.00 (฿ 261,667) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

M.A. Management

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021, มกราคม 2022

€10,992.00 (฿ 411,127) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

M.A. Management in Big Data Management

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021, มกราคม 2022

€10,992.00 (฿ 411,127) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

M.A. Management in Engineering Management

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021, มกราคม 2022

€10,992.00 (฿ 411,127) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

M.A. Management in Finance and Accounting

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021, มกราคม 2022

€10,992.00 (฿ 411,127) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

M.A. Management in International Marketing

เข้าชม29ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021, มกราคม 2022

€10,992.00 (฿ 411,127) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

M.A. Management in IT Management

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021, มกราคม 2022

€10,992.00 (฿ 411,127) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

M.Sc. Computer Science

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 24 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021, มกราคม 2022

€9,000.00 (฿ 336,622) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้