มี 3 หลักสูตรการจัดการระดับจากIUBH University of Applied Sciences

germany

3100

6

Bachelor of Arts in International Management

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - เมษายน 2020, ตุลาคม 2020

€11,000.00 (371,103 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in International Management: Aviation

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - เมษายน 2020, ตุลาคม 2020

€13,380.00 (451,396 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Leadership and Management

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - เมษายน 2020, ตุลาคม 2020

€15,980.00 (539,111 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้