มี 1 หลักสูตรMBAระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกออนไลน์/การศึกษาทางไกลจากIUBH University of Applied Sciences

germany

2246

4

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

MBA - Master of Business Administration in International Business: Big Data Management

เข้าชม38ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มีนาคม 2021

€14,980.00 (529,694 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้