มี 3 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากNorQuest College

null

149

Certificate in Accounting Technician

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2020

CAD$18,500.50 (422,463 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate in Administrative Professional

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

CAD$14,338.15 (327,415 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Business Administration

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

CAD$14,467.00 (330,357 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา ซึ่งครอบคลุมในสาขาวิชาต่างๆอาทิ สุขภาพ, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยี และชุมชนศึกษา

  • ตั้งอยู่ที่ Edmonton เมืองหลวงของ Alberta
  • นักศึกษากว่า 60% มาจากนอกประเทศแคนาดา
  • มีทุนการศึกษามากมาย
  • หลายหลักสูตรมีการเรียนรู้แบบบูรณาการ