มี 12 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากNorQuest College

null

149

Certificate in Addictions Recovery Practitioner

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 8 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate in Dental Office Assistant Program

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 สัปดาห์

เริ่มเรียน - พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Health Care Aide

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$9,691.50 (221,307 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate in Health Care Leadership

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 8 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

CAD$18,917.00 (431,973 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate in Hospital Unit Clerk

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate in Medical Device Reprocessing Technician

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 27 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate in Mental Health Recovery Practitioner

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 8 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

CAD$13,539.00 (309,166 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate in Optical Office Assistant

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Interdisciplinary Therapy Assistant

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$20,614.50 (470,736 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Pharmacy Technician

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$21,937.00 (500,936 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Medical Office Assistant

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Practical Nurse

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

CAD$15,902.00 (363,125 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา ซึ่งครอบคลุมในสาขาวิชาต่างๆอาทิ สุขภาพ, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยี และชุมชนศึกษา

  • ตั้งอยู่ที่ Edmonton เมืองหลวงของ Alberta
  • นักศึกษากว่า 60% มาจากนอกประเทศแคนาดา
  • มีทุนการศึกษามากมาย
  • หลายหลักสูตรมีการเรียนรู้แบบบูรณาการ