ทั้งหมดที่ IUBH University of Applied Sciences - Online เยอรมัน

null

619

Bachelor of Science in Data Science

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 72 MONTHS. DIFFERENT TIME MODELS POSSIBLE

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science in Artificial Intelligence

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60 ECTS: 12 MONTHS. DIFFERENT TIME MODELS POSSIBLE

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science in Computer Science in Cyber Security

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60 ECTS. DIFFERENT TIME MODELS POSSIBLE

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science in Data Science

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60 ECTS: 12 MONTHS. DIFFERENT TIME MODELS POSSIBLE

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA - Master of Business Administration

เข้าชม24ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60 ECTS: 12 MONTHS. DIFFERENT TIME MODELS POSSIBLE

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA - Master of Business Administration in Big Data Management

เข้าชม14ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 MONTHS. DIFFERENT TIME MODELS POSSIBLE

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA - Master of Business Administration in Engineering Management

เข้าชม41ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 MONTHS. DIFFERENT TIME MODELS POSSIBLE

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA - Master of Business Administration in Finance and Accounting

เข้าชม20ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 MONTHS. DIFFERENT TIME MODELS POSSIBLE

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA - Master of Business Administration in IT Management

เข้าชม6ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 MONTHS. DIFFERENT TIME MODELS POSSIBLE

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA - Master of Business Administration in Marketing

เข้าชม25ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 MONTHS. DIFFERENT TIME MODELS POSSIBLE

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้