มี 10 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากIUBH University of Applied Sciences - Online

germany

705

B.A. in Business Administration

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 36 เดือน

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

€6,730.00 (฿ 242,092) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

B.A. in International Management

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 36 เดือน

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

€6,730.00 (฿ 242,092) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Business and IT

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 36 เดือน

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

€6,730.00 (฿ 242,092) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

M.A. in Management

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 เดือน

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

€10,190.00 (฿ 366,555) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

M.A. Management in Finance and Accounting

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 เดือน

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

€10,190.00 (฿ 366,555) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

M.A. Management in International Marketing

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 เดือน

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

€10,190.00 (฿ 366,555) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

M.A. Management in IT Management

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 เดือน

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

€10,190.00 (฿ 366,555) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

M.A. Management in Leadership Management

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 เดือน

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

€10,190.00 (฿ 366,555) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA - Master of Business Administration in Finance and Accounting

เข้าชม21ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 เดือน

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

€10,127.00 (฿ 364,288) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA - Master of Business Administration in Marketing

เข้าชม32ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 เดือน

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

€10,127.00 (฿ 364,288) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้