เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ อเมริกา ที่ DePaul University Global Pathway Program

usa

8

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Global Gateway Program (GGP) - Graduate

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - COLLEGE OF COMPUTING AND DIGITAL MEDIA - STANDARD (2 QUARTERS) AND EXTENDED (3 QUARTERS)

เริ่มเรียน - 14 มิถุนายน 2021, 8 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

19 April 2021, 30 June 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Global Gateway Program (GGP) - Undergraduate

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD (3 QUARTERS)

เริ่มเรียน - 14 มิถุนายน 2021, 8 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

30 April 2021, 14 July 2021

US$41,971.00 (฿ 1,320,399) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้