มี 4 หลักสูตรคำแนะนำด้านอาชีพระดับจากPathways at Arizona State University

usa

3

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

ASU-USA Pathways (Arts and Sciences Pathway)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 MONTHS (1 SEMESTER) OR 12 MONTHS (3 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 18 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ASU-USA Pathways (Business Pathway)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 MONTHS (1 SEMESTER) OR 12 MONTHS (3 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 18 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ASU-USA Pathways (Global Management Pathway)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 MONTHS (1 SEMESTER) OR 12 MONTHS (3 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 18 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Graduate Preparation Program (IGPP)

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 10 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 18 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้