เรียนต่อ อเมริกา ที่ Johns Hopkins Carey Business School

usa

50

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Certificate in Financial Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 - 3 YEARS, 16 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Nursing Practice/MBA - Master of Business Administration

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - PART TIME - 3 YEARS; 66 CREDITS AND 448 PRACTICE HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$35,440.00 (฿ 1,104,307) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Nursing Practice/MBA - Master of Business Administration

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - PART TIME - 3 YEARS; 66 CREDITS AND 448 PRACTICE HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$35,440.00 (฿ 1,104,307) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Investments Certificate

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - PART TIME - 1-3 YEARS, 16 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science in Business Analytics and Risk Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 YEAR, 36 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2022

US$71,600.00 (฿ 2,231,049) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Finance

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 YEAR, 36 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2022

US$71,600.00 (฿ 2,231,049) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science in Health Care Management

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 YEAR, 36 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2022

US$71,600.00 (฿ 2,231,049) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science in Information Systems

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 YEAR, 36 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2022

US$71,600.00 (฿ 2,231,049) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Marketing

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 YEAR, 36 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2022

US$71,600.00 (฿ 2,231,049) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA - Master of Business Administration

เข้าชม3ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 2 YEARS, 54 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2022

US$61,000.00 (฿ 1,900,754) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MBA - Master of Business Administration/BA in Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 YEARS, 54 CREDITS (MBA)

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MBA - Master of Business Administration/MA in Communication

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - PART TIME - 3 YEARS, 31 COURSES, 6 CONCENTRATIONS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้