มี 1 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากUniversity College Dublin International Study Center

ireland

15

International Foundation Year - Business, Economics and Social Sciences

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 เทอม

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

€16,970.00 (573,169 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้