มี 7 หลักสูตรแฟชั่นและการออกแบบสิ่งทอระดับจากAccademia Del Lusso

italy

196

3-year course in Fashion Brand Management

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020

€16,900.00 (612,040 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

3-year course in Fashion Design

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020

€16,900.00 (612,040 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

3-Year Course in Fashion Styling and Communication

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020

€16,900.00 (612,040 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master’s Degree in Fashion Brand Management

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020

€23,900.00 (865,548 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master’s Degree in Fashion Collection Management

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020

€23,900.00 (865,548 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master’s Degree in Fashion Communication Management

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020

€23,900.00 (865,548 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master’s Degree in Sustainable Fashion Design

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020

€23,900.00 (865,548 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้