เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ อังกฤษ สหราชอาณาจักร ที่ London Brunel International College (LBIC)

uk

76

1

First Year Pathway in Accountancy

เข้าชม10ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

First Year Pathway in Sport, Health and Exercise Sciences

เข้าชม6ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Postgraduate Pathway in Business

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 24 พฤษภาคม 2021, 20 กันยายน 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Postgraduate Pathway in Computer Science

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 24 พฤษภาคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Postgraduate Pathway in English

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 24 พฤษภาคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Postgraduate Pathway in Environmental Sciences

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 24 พฤษภาคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Postgraduate Pathway in Law

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 24 พฤษภาคม 2021, 20 กันยายน 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Postgraduate Pathways in Engineering and Design

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 24 พฤษภาคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Undergraduate Pathway in Business

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Undergraduate Pathway in Computer Science

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

£14,900.00 (฿ 642,735) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Undergraduate Pathway in Design

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Undergraduate Pathway in Economics and Finance

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ London Brunel International College (LBIC)

London Brunel International College มอบเส้นทางตรงสู่การเรียนระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Brunel, London

  • เปิดสอน Pathway programs เตรียมพร้อมสู่ระดับปริญญา
  • Uxbridge เป็นย่านชานเมืองที่มีชีวิตชีวาในมหานครลอนดอน
  • นักศึกษาจะได้เข้าร่วมกับชุมชนการเรียนรู้ระดับโลก
  • นักศึกษาสามารถเข้าร่วมชมรมและสมาคมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้