หลักสูตรปริญญาตรี ทั้งหมดที่ London Brunel International College (LBIC) อังกฤษ สหราชอาณาจักร

null

264

1

First Year Pathway in Accountancy

เข้าชม6ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, มกราคม 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Undergraduate Pathway in Business and Management

เข้าชม4ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, มกราคม 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Undergraduate Pathway in Business Computing/ Computer Science

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, มกราคม 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Undergraduate Pathway in Design

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, มกราคม 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Undergraduate Pathway in Economics and Finance

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, มกราคม 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Undergraduate Pathway in Engineering

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, มกราคม 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Undergraduate Pathway in Humanities, Social Sciences & Education

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, มกราคม 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Undergraduate Pathway in Law

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, มกราคม 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Undergraduate Pathway in Life Sciences

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, มกราคม 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

นักศึกษามากกว่า 4,000 คนใช้หลักสูตรปูพื้นฐานของ LBIC เป็นเส้นทางศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ Brunel

  • ตั้งอยู่ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Brunel London
  • หลักสูตรปูพื้นฐานสำหรับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
  • ส่วนหนึ่งของ Navitas ผู้ให้บริการด้านการศึกษาที่มีชื่อเสียง
  • หลักสูตรเริ่มเปิดสอนสามครั้งต่อปี: มกราคม พฤษภาคม และกันยายน