เรียนต่อ อเมริกา ที่ Richard Bland College of William and Mary Global Student Success Program

usa

5

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate of Arts

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

26 July 2021, 6 December 2021

US$19,710.00 (฿ 613,129) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Science

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

26 July 2021, 6 December 2021

US$19,710.00 (฿ 613,129) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Behavioral Science - Associate of Science

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

26 July 2021, 6 December 2021

US$19,710.00 (฿ 613,129) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Business Administration - Associate of Science

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

26 July 2021, 6 December 2021

US$19,710.00 (฿ 613,129) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Math/Computer Science - Associate of Science

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

26 July 2021, 6 December 2021

US$19,710.00 (฿ 613,129) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Physical Science - Associate of Science

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

26 July 2021, 6 December 2021

US$19,710.00 (฿ 613,129) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้