เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Everthought College of Construction

australia

383

3

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

CPC30111 Certificate III in Bricklaying/Blocklaying

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 104 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 17 มกราคม 2022, 4 เมษายน 2022, 11 กรกฎาคม 2022, 3 ตุลาคม 2022

A$14,475.00 (฿ 347,539) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

CPC30220 Certificate III in Carpentry

เข้าชม49ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 104 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 17 มกราคม 2022, 4 เมษายน 2022, 11 กรกฎาคม 2022, 3 ตุลาคม 2022

A$11,000.00 (฿ 264,106) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

CPC31320 Certificate III in Wall and Floor Tiling

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 104 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 17 มกราคม 2022, 4 เมษายน 2022, 11 กรกฎาคม 2022, 3 ตุลาคม 2022

A$12,750.00 (฿ 306,122) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

CPC50220 Diploma of Building and Construction (Building)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 104 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 17 มกราคม 2022, 4 เมษายน 2022, 11 กรกฎาคม 2022, 3 ตุลาคม 2022

A$11,000.00 (฿ 264,106) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

CPC50320 Diploma of Building and Construction (Management)

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 104 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 17 มกราคม 2022, 4 เมษายน 2022, 11 กรกฎาคม 2022, 3 ตุลาคม 2022

A$9,500.00 (฿ 228,091) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

CPC50320 Diploma of Building and Construction (Management) - packaged

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 17 มกราคม 2022, 4 เมษายน 2022, 11 กรกฎาคม 2022, 3 ตุลาคม 2022

A$9,950.00 (฿ 238,896) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ติดต่อHotcourse