มี 1 หลักสูตรการปูกระเบื้องพื้น / กำแพงระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากEverthought College of Construction

australia

135

4

CPC31311 Certificate III in Wall and Floor Tiling

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

A$12,750.00 (฿ 304,508) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Everthought College of Construction

นักศึกษาจะได้เรียนเพื่อสำเร็จคุณวุฒิอนุปริญญาและประกาศนียบัตร, ได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่างๆเพื่ออาชีพที่มีผลตอบแทนและรายได้สูงในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

  • สถาบันการศึกษาเฉพาะทางในด้านหลักสูตรวิชาชีพการช่าง
  • วิทยาลัยสองแห่งในรัฐ Queensland และ Western Australia
  • คุณวุฒิการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
  • คะแนน NPS สูงกว่าคณะวิชาธุรกิจ Harvard