หลักสูตรปริญญาตรี ทั้งหมดที่ University of Alabama at Birmingham อเมริกา

null

84

Academic English

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 - 3 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020, 6 มกราคม 2021, 5 พฤษภาคม 2021

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One in Business

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 - 3 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2020, 18 สิงหาคม 2020, 6 มกราคม 2021, 5 พฤษภาคม 2021

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One in Computer Science

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 - 3 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2020, 18 สิงหาคม 2020, 6 มกราคม 2021, 5 พฤษภาคม 2021

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One in Engineering

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 - 3 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2020, 18 สิงหาคม 2020, 6 มกราคม 2021, 5 พฤษภาคม 2021

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One in General

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 - 3 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2020, 18 สิงหาคม 2020, 6 มกราคม 2021, 5 พฤษภาคม 2021

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One in Pre-Nursing

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 - 3 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2020, 18 สิงหาคม 2020, 6 มกราคม 2021, 5 พฤษภาคม 2021

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One in Public Health

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 - 3 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2020, 18 สิงหาคม 2020, 6 มกราคม 2021, 5 พฤษภาคม 2021

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One in Science

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 - 3 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2020, 18 สิงหาคม 2020, 6 มกราคม 2021, 5 พฤษภาคม 2021

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Undergraduate Transfer Program

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 - 3 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2020, 18 สิงหาคม 2020, 6 มกราคม 2021, 5 พฤษภาคม 2021

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Alabama at Birmingham (UAB) ช่วยให้นักศึกษาต่างชาติมีความก้าวหน้าในการเรียนระดับปริญญา

  • อยู่ในย่านธุรกิจของเมือง Birmingham รัฐ Alabama
  • อยู่ในอันดับต้นๆของมหาวิทยาลัยอายุน้อย
  • มีหลักสูตรปูพื้นฐานที่หลากหลาย
  • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสบความสำเร็จ