มี 5 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากINTO Washington State University

usa

146

2

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Graduate Pathway in Materials Science and Engineering

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 - 2 TERMS

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Pathway in Mathematics (Computational Finance)

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 - 2 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Pathway in Statistics

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 - 2 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One in Mathematics

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 - 2 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One in Science

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 - 2 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้