เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Academies Australasia Polytechnic

australia

66

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Accounting (FNS60217)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 เทอม

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

A$4,000.00 (฿ 97,774) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma of Hospitality Management (SIT60316)

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 เทอม

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

A$4,000.00 (฿ 97,774) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma of Information Technology (ICT60115)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 เทอม

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

A$4,000.00 (฿ 97,774) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma of Leadership and Management (BSB61015)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 เทอม

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

A$8,000.00 (฿ 195,548) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma of Marketing and Communication (BSB61315)

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 เทอม

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

A$6,000.00 (฿ 146,661) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma of Program Management (BSB61218)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 เทอม

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

A$8,000.00 (฿ 195,548) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma of Travel and Tourism Management (SIT60116)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 เทอม

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

A$4,000.00 (฿ 97,774) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business (Leadership and Management)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 15 พฤศจิกายน 2021

A$15,000.00 (฿ 366,653) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Tourism and Hospitality Management

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 15 พฤศจิกายน 2021

A$15,000.00 (฿ 366,653) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Commercial Cookery (SIT30816)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 4 เทอม

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

A$12,320.00 (฿ 301,144) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Accounting and Bookkeeping (FNS40217)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 เทอม

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

A$8,000.00 (฿ 195,548) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate IV in Commercial Cookery (SIT40516)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 เทอม

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

A$6,160.00 (฿ 150,572) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้