ทั้งหมดที่ Centre for Arts and Technology - International Study Centre (StudyGroup) แคนาดา

null

44

Diploma Pathway - 2D Animation and Digital Art

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 - 24 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma Pathway - 3D Animation, Game, Film and Visual Effects

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 - 24 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma Pathway - Digital Photography

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 - 24 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma Pathway - Events and Promotion Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 - 24 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma Pathway - Graphic and Digital Design

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 - 24 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma Pathway - Graphic Design and Web Development

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 - 24 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma Pathway - Network Administrator Specialist

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 - 24 MONTHS

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma Pathway - Network Security Specialist

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 - 24 MONTHS

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Prep Plus - 2D Animation and Digital Art

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Prep Plus - 3D Animation, Game, Film and Visual Effects

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Prep Plus - Advanced Interior Design and Technology

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Prep Plus - Digital Photography

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้