เรียนต่อ แคนาดา ที่ Centre for Arts and Technology - CAT-BCIT

canada

24

Diploma in 2D Animation and Digital Art

เข้าชม4ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 15 เดือน

เริ่มเรียน - เมษายน 2021

CAD$27,900.00 (฿ 701,054) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in 3D Animation

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - เมษายน 2021

CAD$21,466.66 (฿ 539,401) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Advanced Interior Design and Technology

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021, มกราคม 2022

CAD$22,100.00 (฿ 555,316) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Audio Engineering and Production

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021, มกราคม 2022

CAD$23,933.33 (฿ 601,382) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Audio Engineering Fundamentals

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021, มกราคม 2022

CAD$27,900.00 (฿ 701,054) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Digital Filmmaking

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021

CAD$24,133.33 (฿ 606,408) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Digital Music Production

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021

CAD$12,900.00 (฿ 324,143) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Digital Photography

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021

CAD$23,100.00 (฿ 580,443) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Early Childhood Education

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 เดือน

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021, มกราคม 2022

CAD$13,750.00 (฿ 345,502) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Graphic and Web Design

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 15 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021

CAD$26,500.00 (฿ 665,876) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Network Administrator Specialist

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 เดือน

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021, มกราคม 2022

CAD$17,600.00 (฿ 442,242) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Network Security Specialist

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 เดือน

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021, มกราคม 2022

CAD$17,933.00 (฿ 450,610) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้