มี 1 หลักสูตรโปรแกรม 3d Studio (ซอฟท์แวร์อนิเมชั่น)ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากCentre for Arts and Technology - International Study Centre (StudyGroup)

canada

14

Diploma Pathway - 3D Animation, Game, Film and Visual Effects

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 - 24 MONTHS

เริ่มเรียน - 7 ตุลาคม 2019

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้