มี 2 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากWaikato Pathways College

newzealand

8

Certificate of Attainment in Foundation Studies

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - ACCELERATED: 1 SEMESTER; STANDARD: 2 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate of University Preparation

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020, พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้