มี 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากWaikato Pathways College

newzealand

7

Certificate of Attainment in Academic English

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - EACH LEVEL IS TAUGHT IN A 10 WEEK BLOCK (23 HOURS OF TUITION PER WEEK)

เริ่มเรียน - 18 พฤษภาคม 2020, 10 สิงหาคม 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้