หลักสูตรปริญญาตรี ทั้งหมดที่ University of South Florida อเมริกา

null

338

1

International Year One in Architecture

เข้าชม4ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 12 พฤษภาคม 2020, 18 สิงหาคม 2020, 5 มกราคม 2021

US$25,970.00 (822,722 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One in Business

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 12 พฤษภาคม 2020, 18 สิงหาคม 2020, 5 มกราคม 2021

US$25,970.00 (822,722 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One in Computer Science/Computer Engineering

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 12 พฤษภาคม 2020, 18 สิงหาคม 2020, 5 มกราคม 2021

US$25,970.00 (822,722 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One in Education

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 12 พฤษภาคม 2020, 18 สิงหาคม 2020, 5 มกราคม 2021

US$25,970.00 (822,722 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One in Engineering

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 12 พฤษภาคม 2020, 18 สิงหาคม 2020, 5 มกราคม 2021

US$25,970.00 (822,722 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One in General

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 12 พฤษภาคม 2020, 18 สิงหาคม 2020, 5 มกราคม 2021

US$25,970.00 (822,722 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One in Natural and Health Sciences

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 12 พฤษภาคม 2020, 18 สิงหาคม 2020, 5 มกราคม 2021

US$25,970.00 (822,722 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One in Visual and Performing Arts

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 12 พฤษภาคม 2020, 18 สิงหาคม 2020, 5 มกราคม 2021

US$25,970.00 (822,722 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย South Florida เปิดสอนหลักสูตรที่มีคุณภาพให้แก่นักศึกษากว่า 8,000 คน จาก 120 ประเทศทั่วโลกมาเป็นเวลากว่า 10 ปี

  • ตั้งอยู่ใน Tampa, Gulf Coast
  • เปิดสอน Pathway programs เตรียมพร้อมสู่ระดับปริญญา
  • เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เติบโตเร็วที่สุดใน US
  • มีทุนการศึกษาเป็นจำนวนมาก