เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ อังกฤษ สหราชอาณาจักร ที่ INTO City University of London

uk

36

Graduate Diploma in Economics

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Graduate Diploma in Informatics

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Graduate Diploma in Journalism

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Graduate Diploma in Law

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Graduate Diploma in Science and Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Graduate Diploma in Social Sciences and the Arts

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

International Foundation in Actuarial Science

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021

£20,995.00 (฿ 915,411) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Foundation in Business and Economics with Accounting

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021

£20,995.00 (฿ 915,411) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Foundation in Business and Economics with Society and Culture

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021

£19,495.00 (฿ 850,009) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Foundation in Computer Science

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021

£19,495.00 (฿ 850,009) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Foundation in Engineering and Mathematics

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021

£19,495.00 (฿ 850,009) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Foundation in Humanities and Law

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021

£19,495.00 (฿ 850,009) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ INTO City University of London

มหาวิทยาลัยอันเป็นที่ยอมรับทั่วโลกที่ตั้งอยู่ในลอนดอน เมืองที่หลากหลายทางวัฒนธรรมและเมืองนักศึกษาที่ดีที่สุดของโลก (เมืองนักศึกษาดีที่สุด 2019 โดย QS)

  • คณะวิชาธุรกิจอันมีชื่อเสียง (ชื่อเดิมคือคณะวิชาธุรกิจ Cass)
  • หลักสูตรเพื่อการเรียนต่ออันหลากหลายที่รับประกันการได้เรียนต่อ
  • บริการช่วยเหลือมากมายสำหรับนักศึกษานานาชาติ
  • ทุนการศึกษาหลากหลายทุน