มี 2 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากIllinois Institute of Technology - Cambridge Education Group

usa

52

International Freshman Year and Direct Entry - Lewis College of Human Sciences

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 18 พฤษภาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020, 11 มกราคม 2021

US$47,480.00 (1,480,412 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Graduate Year and Direct Entry - Stuart School of Business

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 18 พฤษภาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020, 11 มกราคม 2021

US$28,350.00 (883,944 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

หลักสูตรต่างๆได้รับการออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่างชาติสำหรับการเรียนในระดับปริญญาโดยการพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะทางภาษา

  • ตั้งอยู่ที่ Chicago, Illinois
  • Chicago ได้รับเลือกให้เป็นเมื่องที่ดีที่สุดในโลกจาก Time Out
  • มีทุนการศึกษามากมาย
  • บัณฑิตจาก Illinois Tech มีเงินเดือนสูงกว่าค่าเฉลี่ย