เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Academy of Information Technology

australia

103

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Digital Design

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021, 7 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022

A$21,200.00 (฿ 510,843) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Interactive Media Focus on 2D Animation - Accelerated

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021, 7 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022

A$31,800.00 (฿ 766,265) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Interactive Media Focus on 2D Animation - Standard

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021, 7 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022

A$21,200.00 (฿ 510,843) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Interactive Media Focus on 3D Design - Accelerated

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021, 7 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022

A$31,800.00 (฿ 766,265) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Interactive Media Focus on 3D Design - Standard

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021, 7 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022

A$21,200.00 (฿ 510,843) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Interactive Media Focus on Film - Accelerated

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021, 7 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022

A$31,800.00 (฿ 766,265) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Interactive Media Focus on Film - Standard

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021, 7 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022

A$21,200.00 (฿ 510,843) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Interactive Media Focus on Game Design - Accelerated

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021, 7 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022

A$31,800.00 (฿ 766,265) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Interactive Media Focus on Game Design - Standard

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021, 7 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022

A$21,200.00 (฿ 510,843) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of IT Focus on Games Programming

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021, 7 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022

A$21,400.00 (฿ 515,663) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of IT Focus on Mobile App Design - Accelerated

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021, 7 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022

A$32,100.00 (฿ 773,494) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of IT Focus on Mobile App Design - Standard

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021, 7 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022

A$21,400.00 (฿ 515,663) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้