ทั้งหมดที่ Yoobee Colleges นิวซีแลนด์

null

90

Bachelor of Animation

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$22,809.33 (457,345 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Creative Software

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$22,809.33 (457,345 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Creative Media (Level 4)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Fashion (Level 4)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Information Technology and Client Support (Level 5)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Makeup Artistry (Level 4)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in SQL Server Administration and Support (Level 5)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in 3D Production (Level 6)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

NZ$19,500.00 (390,991 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Advanced 3D Production (Level 7)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 27 เมษายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Animation (Level 5)

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$19,500.00 (390,991 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Creative Digital Design (Level 6)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

NZ$19,500.00 (390,991 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Digital Design - Animation and Film Production (Level 5)

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

NZ$19,500.00 (390,991 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้