เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ อังกฤษ สหราชอาณาจักร ที่ Northumbria University Pathway

uk

16

2

Graduate Certificate in Business

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

International Foundation Programme - Applied Science

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Foundation Programme - Computing, English Language, Law, Media Production, Psycholo ...

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Foundation Programme – Art, Design and Media

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Foundation Programme – Engineering

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Year One – Business

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Northumbria University Pathway

หลักสูตรปูพื้นฐานเฉพาะทาง มหาวิทยาลัย Northumbria ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร

  • สภาพแวดล้อมแบบองค์รวมและเอื้อต่อการเรียนรู้
  • หลักสูตรเพื่อเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี
  • ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย Northumbria วิทยาเขต Newcastle
  • รับประกันการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาหลังจากสำเร็จหลักสูตร