มี 1 หลักสูตรภาพเคลื่อนไหว / การถ่ายภาพ / การผลิตสื่อระดับจากNorthumbria University Pathway

uk

15

2

International Foundation Programme - Computing, English Language, Law, Media Production, Psycholo ...

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Northumbria University Pathway

หลักสูตรปูพื้นฐานเฉพาะทาง มหาวิทยาลัย Northumbria ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร

  • สภาพแวดล้อมแบบองค์รวมและเอื้อต่อการเรียนรู้
  • หลักสูตรเพื่อเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี
  • ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย Northumbria วิทยาเขต Newcastle
  • รับประกันการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาหลังจากสำเร็จหลักสูตร