เรียนต่อ อังกฤษ สหราชอาณาจักร ที่ Solent University Pathway

uk

9

1

International Foundation Programme - Business and Management Pathway

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Foundation Programme - Creative Industries Pathway

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Foundation Programme - STEM Pathway

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Solent University Pathway

Solent University Pathway มุ่งมั่นในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความมั่นใจ เพียบพร้อมด้วยทักษะและความรู้

  • หลักสูตรเพื่อการเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  • ดำเนินการสอนที่มหาวิทยาลัย Solent ในเมือง Southampton
  • หลักสูตรสาขา STEM, งานสร้างสรรค์และธุรกิจ
  • ทางเลือกหลักสูตร 2 และ 3 ภาคเรียน