มี 22 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากCentral New Mexico Community College

usa

309

6

Electroneurodiagnostic Technology, Associate of Applied Science

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 64-70 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Emergency Medical Services (Associate of Applied Science), Paramedic Concentration

เข้าชม4ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 69-71 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 18 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Health Services Management, Associate of Applied Science

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60-61 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Medical Laboratory Technician, Associate of Applied Science

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 64-68 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Nursing, Associate of Applied Science

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 68-69 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Nutrition, Associate of Science

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 65 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Office Administration (Associate of Applied Science), Medical Concentration

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 62-63 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Pre-Health Science (Associate of Arts), Pre-Dental Hygiene Concentration

เข้าชม4ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 63-64 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Pre-Health Science (Associate of Arts), Pre-Emergency Medical Services Concentration

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 62-64 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Pre-Health Science (Associate of Arts), Pre-Exercise Science Concentration

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 63 - 64 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Pre-Health Science (Associate of Arts), Pre-Medical Laboratory Sciences Concentration

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 63-64 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Pre-Health Science (Associate of Arts), Pre-Pharmacy Concentration

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 62 - 64 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

สถาบันที่ผ่านการรับรองระดับประเทศ เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พร้อมทางเลือกในการฝึกงาน

  • 8วิทยาเขตและศูนย์านแห่งทั่วเมือง Albuquerque รัฐ New Mexico
  • วิทยาลัยชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ
  • ตั้งอยู่ในเมืองที่มีแสงแดดสาดส่องตลอดปี
  • โอนหน่วยกิตไปยังสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร 4 ปีได้