มี 10 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากCentral New Mexico Community College

usa

309

6

Anthropology, Associate of Arts

เข้าชม7ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60-61 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Communication, Associate of Arts

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60-61 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Criminal Justice, Associate of Applied Science

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 62-63 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Criminology, Associate of Arts

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60-61 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Film Production, Associate of Applied Science

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 62-63 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Film, Associate of Arts

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 61-62 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Human Services, Associate of Arts

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60-62 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Modern Languages (Associate of Arts), American Sign Language Concentration

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 62-63 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Political Science, Associate of Arts

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60-61 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Sociology, Associate of Arts

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60-61 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

สถาบันที่ผ่านการรับรองระดับประเทศ เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พร้อมทางเลือกในการฝึกงาน

  • 8วิทยาเขตและศูนย์านแห่งทั่วเมือง Albuquerque รัฐ New Mexico
  • วิทยาลัยชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ
  • ตั้งอยู่ในเมืองที่มีแสงแดดสาดส่องตลอดปี
  • โอนหน่วยกิตไปยังสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร 4 ปีได้