เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Times Academy

australia

86

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Leadership and Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 48 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate III in Early Childhood Education and Care

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 35 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate III in Individual Support

เข้าชม51ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 48 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate IV in Ageing Support

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 48 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate IV in Leadership and Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 48 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Community Services

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Early Childhood Education and Care

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 100 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Leadership and Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 48 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้