เรียนต่อ แคนาดา ที่ Aviron Technical Institute

canada

31

Secondary School Vocational Diploma (SSVD) in Automobile Mechanics

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1800 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 10 สิงหาคม 2022, 21 พฤศจิกายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Secondary School Vocational Diploma (SSVD) in Industrial Drafting

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1800 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 17 มกราคม 2022, 11 เมษายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Secondary School Vocational Diploma (SSVD) in Welding and Fitting

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1800 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 11 มกราคม 2022, 31 ตุลาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้