เรียนต่อ แคนาดา ที่ College De Comptabilite Et De Secretariat Du Quebec (CCSQ)

canada

69

Accounting

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021, ตุลาคม 2021, พฤศจิกายน 2021

CAD$15,852.00 (฿ 407,407) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Computing Support

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 17 เดือน

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021, ตุลาคม 2021, พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Legal Office Specialist

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021, ตุลาคม 2021, พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Medical Office Specialist

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021, ตุลาคม 2021, พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Secretarial Studies

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021, ตุลาคม 2021, พฤศจิกายน 2021

CAD$15,852.00 (฿ 407,407) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Secretarial Studies - Legal

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 เดือน

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021, ตุลาคม 2021, พฤศจิกายน 2021

CAD$15,852.00 (฿ 407,407) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Secretarial Studies - Medical

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 5 MONTHS IN CLASS +8 MONTHS REMOTELY

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021, ตุลาคม 2021, พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ College De Comptabilite Et De Secretariat Du Quebec (CCSQ)

วิทยาลัย CCSQ มีความภาคภูมิใจในการเปิดการเรียนการสอนวุฒิการศึกษาระดับมืออาชีพแบบใหม่ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของธุรกิจในปัจจุบัน

  • วิทยาเขตหลักในเมือง Sherbrooke, Quebec
  • CCSQ ใช้โมเดลการเรียนรู้แบบไฮบริด
  • นักศึกษากว่าพันคนของ CCSQ เข้าสู่ตลาดการจ้างงาน
  • บริการจัดหางานตลอดชีพสำหรับศิษย์เก่า