เรียนต่อ แคนาดา ที่ CDE college

canada

36

2

Accounting and Management (AEC - LCA.BB)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021

CAD$15,852.00 (฿ 407,407) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Business Management (AEC - LCA.AK)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021

CAD$15,852.00 (฿ 407,407) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Network Administration (AEC - LEA.9U)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021

CAD$15,852.00 (฿ 407,407) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Office System Techniques (AEC - LCE.3T)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021

CAD$15,852.00 (฿ 407,407) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Programmer-Analyst and Application Development (AEC - LEA.9Q)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021

CAD$15,852.00 (฿ 407,407) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ CDE college

ประกาศนียบัตรจากวิทยาลัย CDE จะเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาที่ใฝ่หาความสำเร็จในอาชีพการทำงาน

  • โอกาสการฝึกงานและการทำงานที่ดีเยี่ยม
  • ตั้งอยู่ที่เมือง Sherbrooke อันสวยงามในรัฐ Quebec
  • หลักสูตรการเรียนออกแบบร่วมกับพันธมิตรในสาขาวิชาชีพต่างๆ
  • ชั้นเรียนมีจำนวนนักศึกษาน้อยเพื่อการเรียนที่ใส่ใจเป็นรายบุคคล