มี 1 หลักสูตรคอมพิวเตอร์วิจักษ์ / ความรู้เบื้องต้นระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากCDE college

canada

1

Certificate of Collegial Studies (AEC - LEA.9U) - IT Network Administration

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 MONTHS + 10 WEEKS OF INTERNSHIP

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้