มี 1 หลักสูตรการบิน (พาณิชย์)ระดับปริญญาบัตรและอนุปริญญาจากNew Zealand Airline Academy

newzealand

66

Instrument Rating (IR)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 TO 4 MONTHS

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้