เรียนต่อ แคนาดา ที่ CEGEP Heritage College

canada

52

Diploma in Accounting and Management Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March, August 2022

CAD$12,660.00 (฿ 334,213) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Computer Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March, August 2022

CAD$12,660.00 (฿ 334,213) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Early Childhood Care and Education

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March, August 2022

CAD$12,660.00 (฿ 334,213) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Electronics and Information Technology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March, August 2022

CAD$16,268.00 (฿ 429,461) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Graphic and Web Design

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March, August 2022

CAD$12,660.00 (฿ 334,213) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Hotel and Restaurant Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March, August 2022

CAD$12,660.00 (฿ 334,213) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Nursing

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March, August 2022

CAD$19,394.00 (฿ 511,985) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Special Care Counselling

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March, August 2022

CAD$12,660.00 (฿ 334,213) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Pre-University Program in Liberal Arts

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March, August 2022

CAD$12,660.00 (฿ 334,213) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Pre-University Program in Science

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March, August 2022

CAD$12,660.00 (฿ 334,213) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Pre-University Program in Social Science

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March, August 2022

CAD$12,660.00 (฿ 334,213) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Pre-University Program in Visual Arts

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March, August 2022

CAD$12,660.00 (฿ 334,213) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ติดต่อHotcourse