เรียนต่อ แคนาดา ที่ Stenberg College

canada

76

Business Diploma Marketing Specialization

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 51 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021

CAD$16,500.00 (฿ 418,907) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Early Childhood Education

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 46 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

CAD$15,715.00 (฿ 398,977) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Health Care Assistant

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 27 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

CAD$11,000.00 (฿ 279,271) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Cardiology Technologist

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 62 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ธันวาคม 2021

CAD$26,950.00 (฿ 684,215) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Counselling Therapist

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 84 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021

CAD$26,520.00 (฿ 673,298) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Education Assistant

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 41 สัปดาห์

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021

CAD$15,226.00 (฿ 386,562) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Hospital Support Specialist

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 51 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021

CAD$17,950.00 (฿ 455,720) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Medical Laboratory Assistant

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 30 สัปดาห์

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021

CAD$18,600.00 (฿ 472,222) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Medical Office Assistant

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021

CAD$11,800.00 (฿ 299,582) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Nursing Unit Clerk

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021

CAD$14,900.00 (฿ 378,286) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Optician

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 55 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021

CAD$16,180.00 (฿ 410,783) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Pharmacy Technician

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 44 สัปดาห์

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021

CAD$15,900.00 (฿ 403,674) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้