มี 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ / วิชาชีพห้องทดลองทางการแพทย์ระดับจากStenberg College

canada

74

Diploma in Medical Laboratory Assistant

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 30 สัปดาห์

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021

CAD$18,600.00 (฿ 467,370) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้