มี 1 หลักสูตรการขนส่งและโลจิสติกระดับจากAlpha International Academy

canada

6

Postgraduate Certificate in Supply Chain Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2020, กันยายน 2020

CAD$15,380.00 (362,137 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้