มี 62 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากUniversity of Bristol

uk

16880

152

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 78

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Applied Neuropsychology MSc

เข้าชม39ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£20,800.00 (782,625 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Applied Neuropsychology PGDip

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, มกราคม 2020

£16,800.00 (632,120 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Applied Neuropsychology PGDip (distance learning)

เข้าชม63ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, มกราคม 2020

£5,450.00 (205,063 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Cancer Biology and Immunology BSc (Hons)

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£24,000.00 (903,029 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Cellular and Molecular Medicine MD

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£21,700.00 (816,489 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Cellular and Molecular Medicine MSc

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£21,700.00 (816,489 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Cellular and Molecular Medicine PhD

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£21,700.00 (816,489 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Clinical Neuropsychology MSc

เข้าชม29ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£20,800.00 (782,625 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Clinical Neuropsychology PG Diploma (Postgraduate Diploma)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, มกราคม 2020

£16,800.00 (632,120 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Clinical Neuropsychology Practice PG Certificate (Postgraduate Certificate)

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, มกราคม 2020

£4,200.00 (158,030 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Dental Hygiene and Therapy BSc (Hons)

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Dentistry - BDS entry (5 years) BDS

เข้าชม83ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£37,100.00 (1,395,932 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Bristol ได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกนับตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2419 จนถึงปัจจุบัน

  • อยู่ใน 60 ลำดับแรกใน QS World Rankings 2562
  • มหาวิทยาลัยนานาชาติที่มีนักศึกษามากกว่า 120 ประเทศ
  • เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยทั่วโลกมากกว่า 150 แห่ง
  • ตั้งอยู่ในเมือง Bristol เมืองที่มีประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปี