เรียนต่อ อังกฤษ สหราชอาณาจักร ที่ Open University

uk

584

4

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Adult Health and Social Care (T23) CertHE

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 - 2 YEARS

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021

£6,336.00 (฿ 273,299) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Art History and Visual Cultures (R27) BA (Hons)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 - 6 YEARS

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021

£4,752.00 (฿ 204,974) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Art History and Visual Cultures (W72) Diploma of Higher Education

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021

£4,224.00 (฿ 182,199) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Arts and Humanities (Art History) (R14-AH) BA (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 - 6 YEARS

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021

£6,336.00 (฿ 273,299) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Arts and Humanities (Classical Studies) (R14-CS) BA (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 - 6 YEARS

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

£6,336.00 (฿ 273,299) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Arts and Humanities (Creative Writing) (R14-CW) BA (Hons)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 - 6 YEARS

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021

£6,336.00 (฿ 273,299) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Arts and Humanities (English Language) (R14-EL) BA (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 - 6 YEARS

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

£6,336.00 (฿ 273,299) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Arts and Humanities (English Literature) (R14-L) BA (Hons)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 - 6 YEARS

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

£6,336.00 (฿ 273,299) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Arts and Humanities (French) (R14-FR) BA (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 - 6 YEARS

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

£6,336.00 (฿ 273,299) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Arts and Humanities (German) (R14-GE) BA (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 - 6 YEARS

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

£6,336.00 (฿ 273,299) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Arts and Humanities (History) (R14-HIS) BA (Hons)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 - 6 YEARS

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

£6,336.00 (฿ 273,299) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Arts and Humanities (Music) (R14-M) BA (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 - 6 YEARS

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

£6,336.00 (฿ 273,299) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้