เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ แคนาดา ที่ Canada College (Canada)

canada

141

3

AEC – Business Administration and Commerce

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - To be confirmed

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

AEC – Business Intelligence Analyst

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - To be confirmed

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

AEC – Database Administration

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - To be confirmed

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

AEC – Digital Content Creation

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1365 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - To be confirmed

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

AEC – Digital Marketing

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1020 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - To be confirmed

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

AEC – Early Childhood Education

เข้าชม34ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - To be confirmed

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Canada College (Canada)

เป็นเวลามากกว่า 40 ปี ที่นักศึกษากว่า 20,000 คน จากกว่า 160 ประเทศ ได้ร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ

  • หลักสูตรเฉพาะทางจำนวน 12 หลักสูตร
  • ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ ควบคู่ไปกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
  • แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก
  • มอนทรีออลเป็นเมืองแห่งโอกาส เปิดกว้างสำหรับการจ้างงาน