เรียนต่อ เยอรมัน ที่ Macromedia University of Applied Sciences

germany

887

2

Bachelor's degree in Acting (B.A.)

เข้าชม22ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 7 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor's degree in Brand Management (B.A.)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 7 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor's degree in Fashion Design (B.A.)

เข้าชม31ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 7 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor's degree in Fashion Management (B.A.)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 7 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor's degree in Film Directing (B.A.)

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 7 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor's degree in International Management (B.A.)

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 7 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor's degree in Media and Communication Design (B.A.)

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 7 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor's degree in Media and Communication Management (B.A.)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 7 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor's degree in Music Management (B.A.)

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 7 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master's degree in Brand Management (M.A.)

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 OR 4 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master's degree in Business Management (M.A.)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 OR 4 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master's degree in Design Management (M.A.)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 OR 4 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้