มี 1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากMacromedia University of Applied Sciences

germany

660

1

Master's degree in Smart City Design (M.A.)

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 OR 4 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้