มี 2 หลักสูตรการตลาดระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากMacromedia University of Applied Sciences

germany

661

1

Master's degree in Brand Management (M.A.)

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 OR 4 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master's degree in Strategic Marketing (M.A.)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 OR 4 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้